DANE OSOBOWE

Drogi Użytkowniku ,


w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:


1. Administratorem Twoich danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800. Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl

2. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas Newsletter będziemy przetwarzali Twój adres e-mail.
Celem przetwarzania jest poinformowanie odbiorców o ofercie handlowej Wydawnictwa Uczelni oraz promocji książek.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda.
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

3. Jeżeli składasz u nas Zamówienie będziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (adres korespondencyjny: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo; ewentualnie dane do faktury: nazwa firmy, adres siedziby, NIP; numer telefonu i adres mailowy - aby usprawnić dostawę paczki i poinformować Cię o postępach realizacji zamówienia).
Celem przetwarzania jest realizacja umowy sprzedaży.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji umowy sprzedaży.
Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z umowy, tj. dostarczenia przesyłki do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z tej umowy.

4. Jeżeli zakładasz u nas Konto Klienta będziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (jak w punkcie 3) oraz historię zamówień.
Celem przetwarzania jest prowadzenie konta w naszym serwisie.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (założenie konta).
Dane będą przetwarzane do czasu posiadania konta.

5. W przypadku składania Zamówienia:
a) w celu dokonania płatności niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu agentowi rozliczeniowemu:
- Dotpay z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72;
b) w celu wysyłki towaru niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu przewoźnikowi:
- Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

6. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.

7. Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w tym profilowanie i cofnięcia wyrażonej zgody. W celu realizacji wymienionych uprawnień należy przesłać stosowną wiadomość na adres: iod@filmschool.lodz.pl Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Więcej szczegółów odnajdziesz w Polityce prywatności Regulaminie zakupów w sklepie internetowym ksiegarnia.filmschool.lodz.pl